• Hier komt de eerste regel tekst ... (vul hier aan)
 • Privacy Policy Divine Dance Studio

  PRIVACY POLICY

  Divine Dance Studio respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op communicatie tussen u en ons via onze website www.divine-studio.nl (hierna: de Website) en de diensten die wij aanbieden (hierna: de Diensten). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de Relevante Wetgeving)

  Jonger dan 16 jaar

  Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van jou ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

  Persoonsgegevens

  Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

  Uw toestemming

  We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, bijvoorbeeld wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

  Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


  Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

  Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam
  • Uw leeftijd
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw betaalgegevens

   

  Marktonderzoek

  Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Deelname hieraan is niet verplicht. Wij zullen uw gegevens dan alleen gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Divine Dance Studio. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

  Prijsvragen

  Als u meedoet aan één van onze acties of prijsvragen, vragen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, email, telefoonnummer en adres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

  Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

  Beveiliging

  We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

   

  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
  • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen binnen onze organisatie die de gegevens nodig hebben
  • Back-ups van gegevens, ledenadministratie programma waarvan de gegevens worden bewaard in een beveiligde online Cloud.

   

  Bewaartermijn

  U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien. Uw gegevens worden na uitschrijving maximaal 10 jaar bewaard achter afgesloten deuren.

  Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

  Verwerkers

  Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een boekhouder, ledenadministrateur of incasso bureau. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

  Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden

  Doorgifte

  Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

  Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

  Links

  Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

  Wijziging van de privacy policy

  Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

  Uw rechten

  De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

  • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
  • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
  • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken. 

  Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via onze contact pagina